Magazynowanie odpadów [szkolenie on-line]

Magazynowanie odpadów [szkolenie on-line]

Rejestracja
Uczestnik
Zakończenie rejestracji 26.05.2024 09:00
399,00 PLN + VAT
490,77 PLN brutto

Opis wydarzenia
Magazynowanie odpadówAktualne wymogi i nowe obowiązkiszkolenie on-line
 • jakie obowiązki dotyczące magazynowania odpadów?
 • kto może skorzystać ze zwolnienia z obowiązków dotyczących magazynowania odpadów?
 • jakie obowiązki ma posiadacz odpadów, który je magazynuje?
 • jakie są wymagania dotyczące wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania odpadów i kogo one dotyczą?
 • jakie dodatkowe obowiązki mają magazynujący odpady niebezpieczne?
 • kto może magazynować odpady w tym samym pomieszczaniu co inne towary, materiały i produkty?
 • jakie kary grożą za niedopełnienie obowiązków w zakresie magazynowania odpadów?
...to tylko wybrane pytania, na które odpowiedzi udzieli ekspert prowadzący szkolenie

PODCZAS POTKANIA OMÓWIONE ZOSTANĄ *:

1. Przepisy regulujące magazynowanie odpadów
 • Wymagania ogólne wynikające z ustawy o odpadach
 • Nowelizacja obowiązków w zakresie magazynowania odpadów od 2021 roku
 • Przepisy wchodzące w życie w roku 2021

2. Wstępne magazynowanie odpadów a obowiązki prawne
3. Podmioty zwolnione z obowiązków prawnych w zakresie magazynowania odpadów

4. Nowe obowiązki dla małych wytwórców odpadów
 • Kto jest małym wytwórcą odpadów
 • Obowiązki małego wytwórcy odpadów

5. Nowe obowiązki dla dużych wytwórców odpadów
 • Kto jest dużym wytwórcą odpadów?
 • Obowiązki dużego wytwórcy odpadów

6. Oznakowanie miejsca magazynowania odpadów

7. Oznakowanie odpadów niebezpiecznych

8. Wizyjny System Kontroli
 • Kogo dotyczy?
 • Rozporządzenie wykonawcze dotyczące wizyjnego systemu kontroli
 • Udostępnianie zapisu z wizyjnego systemu kontroli

9.     Kierunki zmian w przepisach w zakresie odpadów budowlanych
 • Zmiana definicji odpadów komunalnych 
 • Nowa definicja odpadów budowlanych i rozbiórkowych
 • Kierunki zmian przepisów odpadowych

10.     Nowe obowiązki w zakresie gospodarki odpadami budowlanymi

11.     Przyjmowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych od osób fizycznych

12.     Wytwarzanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ramach świadczonych usług budowlano-remontowych

13..    Selektywna zbiórka odpadów budowlanych - kontrowersje 

*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie wydarzenia

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe
w wersji elektronicznej oraz zaświadczenia udziału w warsztatach

Prowadząca szkolenie:
Izabela Wołosiak, właściciel Green Concept

UWAGA: Niedokonanie wpłaty nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału. Zamiast zgłoszonej osoby w warsztatach może wziąć udział inny pracownik firmy. Istnieje możliwość anulacji zgłoszenia na szkolenie do dziesięciu dni przed wydarzeniem (17.05.2024). Rezygnację należy przesłać na adres email: [email protected]
Termin i miejsce
Rozpoczęcie:
27.05.2024 09:00
Zakończenie:
27.05.2024 13:00

On-line / Platforma ZOOM

Strona wydarzenia:
https://magazynowanieodpadow.abrys.pl/

Udostępnij znajomym:

Organizator

Abrys Sp. z o.o.

ul. Daleka 33, 60-124 Poznań

[email protected]

539 549 451

pl